Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 783
Năm 2022 : 8.775
 • Quy chế thi đua nội bộ
  | Phan Giang Thương | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019
  | Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nghị quyết Chi bộ các tháng trong năm 2017
  | Phan Giang Thương | 144 lượt tải | 6 file đính kèm
  Nghị quyết Chi bộ các tháng trong năm 2017
 • Nghị quyết Chi bộ tháng 1 năm 2018
  | Phan Giang Thương | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị quyết Chi bộ tháng 1 năm 2018
 • Nghị quyết Chi bộ tháng 2 năm 2018
  | Phan Giang Thương | 155 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị quyết Chi bộ tháng 2 năm 2018
 • Nghị quyết Chi bộ tháng 3 năm 2018
  | Phan Giang Thương | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nghị quyết Chi bộ tháng 3 năm 2018
 • Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019
  | Phan Giang Thương | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch phát triển năm học 2018-2019
 • Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
  | Phan Giang Thương | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
  Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
 • Hồ sơ trường giữa năm học 2017-2018
  | Phan Giang Thương | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hồ sơ trường giữa năm học 2017-2018
 • Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2010
  | Phan Giang Thương | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2010
 • Báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2017-2019
  | Phan Giang Thương | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
  Báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2017-2019
 • Báo cáo học kỳ I năm học 2017-2018
  | Phan Giang Thương | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  Báo cáo học kỳ I năm học 2017-2018
Video Clip
Văn bản mới