Cồng trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

 

 

     

 

 

 

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai là tiền thân của trường THCS Hưng Thông, được thành lập năm 1947. Đây là trường cấp 2 đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hưng Nguyên. Trong những năm tháng chiến tranh, trường được di chuyển đến nhiều nơi.

 

         Tháng 8 năm 2004, do quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, trường được sát nhập với trường THCS Hưng Tân và được mang tên là trường THCS Tân Thông.

       Tháng 8 năm 2009. Thực hiện quyết định số 487/QĐUB ngày 18 tháng 9 năm 2009 của UBND huyện Hưng Nguyên, trường THCS Tân Thông được sát nhập với trường THCS Tiến Thắng và được mang tên là trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai với quy mô trường lớp năm 2009 là 24 lớp với tổng số học sinh là 836 học sinh. Vị trí của trường được đóng tại xóm 7 xã Hưng Thông ( Quê hương của cố tổng bí thư Lê Hồng Phong).

 

    Năm học 2017-2018, Trường THCS Nguyễn Thị Minh khai có 2 cán bộ quản lý ( 1 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng), 38 giáo viên, 3 phục vụ, 17 lớp. Học sinh của trường phần lớn đến từ 4 xã Hưng Tân, Hưng Thông, Hưng Tiến và Hưng Thắng, ngoài ra có một số ít đến từ Thị trấn huyện Hưng nguyên và xã Hưng Mỹ